SQL FIND_IN_SET()函數

FIND_IN_SET(str,strlist)

返回1到N範圍內的值,如果字符串str在字符串列表STR列由N-子字符串。

SQL> SELECT FIND_IN_SET('b','a,b,c,d'); +---------------------------------------------------------+ | SELECT FIND_IN_SET('b','a,b,c,d') | +---------------------------------------------------------+ | 2 | +---------------------------------------------------------+ 1 row in set (0.00 sec)

0 條評論,你可以發表評論,我們會進行改進
Comment author placeholder