fstream::swap()函數

它交換fstream對象xy的值。

聲明

下面是fstream:: swap的聲明。

C++11

template <class charT, class traits>
  void swap (basic_fstream<charT,traits>& x, basic_fstream<charT,traits>& y);

參數

x,y − 與basic_ostream對象類型相同(即,具有相同的模板參數,charTtraits)。

示例

下面的例子解釋了 fstream 中的 swap 函數。

#include <fstream>

int main () {
   std::fstream foo;
   std::fstream bar ("test.txt");

   swap(foo,bar);

   foo << "Yiibai tutorials";

   foo.close();

   return 0;
}